ChorvatskoNovinkyUdržitelná turistikaZahraničí

Ministryně Nikolina Brnjac v OSN: Zákon o cestovním ruchu přispěje k naplnění cílů udržitelného rozvoje

Chorvatská ministryně cestovního ruchu a sportu Nikolina Brnjac se v New Yorku zúčastnila politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji, které se konalo v rámci Hospodářské a sociální rady – ECOSOC.

Foto: HTZ

V rámci fóra chorvatské ministerstvo cestovního ruchu a sportu ve spolupráci se Světovou organizací cestovního ruchu (UNWTO) uspořádalo v sídle OSN kulatý stůl na vysoké úrovni s názvem “Ekonomická, sociální a environmentální udržitelnost v cestovním ruchu”. Ministryně Brnjac u kulatého stolu představila aktivity vlády Chorvatské republiky v oblasti cestovního ruchu, které přispěly k naplnění cílů udržitelného rozvoje, se zvláštním důrazem na zákon o cestovním ruchu, který bude brzy předmětem veřejné diskuse.

“Nový zákon o cestovním ruchu významně přispívá k rozvoji udržitelných měst a komunit, což je jeden z cílů udržitelného rozvoje OSN, a bude definovat řadu opatření, která přispějí k ekonomické, ekologické a sociální odolnosti městských destinací a zejména venkovských a ostrovních destinací. Řešení, která jsme v zákoně předpokládali, jako je přijetí plánu řízení destinace, satelitní účet udržitelného cestovního ruchu, možnost zavedení ekologické daně a mnoho dalších, výrazně přispějí k realizaci agendy udržitelného rozvoje v Chorvatsku. Kolegové ministři, kteří se panelu zúčastnili, i zástupci OSN to uznali a dostalo se nám silné podpory,” uvedla ministryně Nikolina Brnjac.

Ministryně ve své prezentaci zdůraznila, že nový zákon o cestovním ruchu poskytne nástroje pro měření a monitorování udržitelnosti destinace prostřednictvím systému ukazatelů udržitelnosti týkajících se nakládání s odpady, hospodaření s vodními zdroji a podobně. Kromě toho zdůraznila, že zákon posiluje partnerství v řízení destinace prostřednictvím aktivní účasti všech zúčastněných stran na tvorbě plánů řízení destinace, od místních komunitních jednotek až po podnikatele, místní obyvatele a turistické spolky.

“Tímto zákonem umožňujeme strategický rozvoj cestovního ruchu ve všech destinacích a poskytujeme místním komunitám nástroje pro rozhodování na základě dat,” řekla ministryně Brnjac.

V úvodní části kulatého stolu ke shromážděným promluvili Csaba Kőrösi, předseda Valného shromáždění OSN, a Lachezara Stoeva, předsedkyně Hospodářské a sociální rady OSN, dále ministři cestovního ruchu Indie, Jamajky a Španělska a spolu s ministryní Brnjac také zástupci podnikatelské a akademické obce.

Ministryně Brnjac se rovněž zúčastnila panelu věnovaného 11. cíli udržitelného rozvoje s názvem “SDG 11 a vzájemné vazby s dalšími cíli udržitelného rozvoje – udržitelná města a komunity” a představila osvědčené postupy Chorvatska. V rámci svého pobytu v New Yorku ministryně rovněž vystoupila během všeobecné diskuse konané první den ministerské části fóra s názvem “Budování dynamiky směrem k summitu o cílech udržitelného rozvoje” a později jménem Chorvatské republiky představila druhý dobrovolný národní přehled o plnění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj (SDG).

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button