Města & regiony ČRPrahaTOPUdržitelná turistika

Pražské zastupitelstvo schválilo strategii cestovního ruchu na léta 2024–2027

Nová strategie cestovního ruchu, kterou schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, navazuje na předchozí koncepci příjezdového cestovního ruchu, která změnila směr a podobu cestovního ruchu v metropoli. Vyhodnocení na základě datové analýzy potvrdilo, že Praha nastolila dobrý směr a je schopna přilákat individuální bonitní cestovatele, kteří do metropole jezdí za kulturou, památkami a historií.

Foto: PCT

Součástí strategie jsou i konkrétní projekty, které přispívají k udržitelnému cestovnímu ruchu. V aktuálním implementačním plánu je nyní 29 projektů, na kterých město se svými partnery a Prague City Tourism budou v následujících třech letech pracovat. 

„Poslední dva roky se cestovní ruch v Praze stabilizoval a podle dat je vidět, že se cestovní ruch ubírá správným směrem. Proto jsme předložili novou a zároveň navazující Strategii cestovního ruchu nesoucí příznačný název S respektem k Praze. Díky tomu, že tento dokument schválilo celé zastupitelstvo napříč politickým spektrem, potvrzuje linii, kterou se Praha bude v oblasti cestovního ruchu i nadále ubírat,“ říká náměstek primátora Jiří Pospíšil. 

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na první místě ukázalo, že město nastolilo správný směr, jak turismus v Praze kultivovat a stabilizovat. Podle dat je vidět, že cestovatele motivuje k návštěvě Prahy kultura, historie, památky, ale třeba i dobrá gastronomie a jsou ochotni si za kvalitní zážitky i připlatit. Například stoupla průměrná útrata turistů o 40 % v porovnání s rokem 2019. 

„Nová strategie pokračuje v nastaveném kurzu, to znamená, že veškeré naše marketingové kampaně cílí na individuální cestovatele, kteří přijedou do Prahy za památkami, kulturou a dobrou gastronomií a stráví zde delší čas, a tím pádem utratí i více peněz,“ pokračuje František Cipro, předseda představenstva Prague City Tourism. 

Vedle připravené strategie hl. m. Praha společně s Prague City Tourism jednotlivé aktivity v oblasti turismu bude nově koordinovat i na evropské úrovni s dalšími městy, jako jsou Amsterdam, Barcelona a další. V rámci platformy Aliance pro udržitelný cestovní ruch si jednotlivá města a destinační organizace budou sdílet data a praxi při nastavování rovnováhy mezi cestovních ruchem a zájmy rezidentů. 

Součástí připravovaných projektů, jež jsou součástí strategie, je například revize vzdělávacího systému průvodcovských služeb, plán na řešení problému s krátkodobými pronájmy nebo nová turistická aplikace My Prague. 

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button