NovinkyTrendyUdržitelná turistika

Češi vědí o udržitelném turismu, cestovatelské zvyklosti však mění postupně

Největší překážkou udržitelného cestování Čechů je časová náročnost (58 %), nedostatečná infrastruktura destinace (57 %), peníze (21 %), vlastní pohodlnost (15 %) a zvyky v lokalitě (5 %). Vyplynulo to z průzkumu, který pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism zpracovala společnost NMS Market Research.

Foto: Pixabay

Šetření také ukázalo, že většina obyvatel Česka si chce na dovolené hlavně odpočinout, na řešení udržitelnosti a přemýšlení nad dopady cestování jí nezbývá čas (72 %). Na druhé straně většinu Čechů láká cestovat do méně známých míst. V praxi to znamená větší rozprostření turistů po celé zemi, kterým se předchází přetíženosti některých lokalit.

Cestování do méně známých destinací aktuálně zajímá 58 % Čechů. 25 % z nich už tak cestuje, dalších 33 % to plánuje. Lidé přitom aktuálně moc nechtějí měnit cestovatelské zvyklosti, děje se tak postupně. V posledních dvou letech na cestách mimo jiné šetřili pitnou vodu (59 %) a v 61 % případů tak chce činit i nadále. Ale například ekologičtějšímu ubytování dávalo přednost jen 10 % respondentů a v budoucnosti to zamýšlí 13 % cestovatelů.

„Dobrou zprávou je, že většina lidí v souvislosti s udržitelným cestováním už bere za své, nebo to plánuje, výlety a dovolené do menších nebo méně známých destinací. Týká se to téměř 60 % Čechů. Mimo jiné to potvrzuje fakt, že má obrovský smysl dávat tipy na neobjevené skvosty, celorepublikový přehled každý rok připravujeme ve spolupráci s kraji,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Aktuálně má velký potenciál také ekologičtější doprava do destinací. Zatímco v posledních dvou letech ji řešilo 18 % Čechů, v budoucnosti to plánuje 23 % respondentů. Dá se tak mimo jiné čekat růst významu vlaků. Koneckonců podle Indexu prosperity u nás máme nejhustší železniční síť v Evropě. Na 1000 čtverečních kilometrů připadá 121,25 km kolejí, ve druhé Belgii je to cca 118 km a ve třetím Německu cca 107 km. Za zmínku stojí i druhé nejvyšší investice do dopravy, vyšplhaly se až na 3,9 % HDP, relativně hustá silniční síť a nižší ceny jízdenek na veřejnou dopravu.“

S pojmem udržitelné cestování se podle šetření, které se uskutečnilo na přelomu letošního srpna a září a zúčastnilo se ho 1008 lidí, setkala už pětina Čechů. Nejčastěji si tak představují cestování ekologické s využitím hromadné, bezemisní dopravy a nízkou uhlíkovou stopu.

„Cestovat udržitelně znamená být si vědom/a vlivu na životní prostředí, danou destinaci, místní obyvatele. Také jde o to snažit se negativní dopady cestování snižovat a volit takové možnosti, které podpoří místní obyvatele. Například dávat přednost ubytovacím a gastronomickým zařízením, která patří místním obyvatelům. Za pozitivní zjištění z našeho průzkumu se proto dá brát třeba fakt, že většina respondentů považuje za nejdůležitější součást udržitelného cestování ochranu životního prostředí,“ říká ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková a dodává: „Vkladem do budoucna také je, že 35 % cestovatelů je podle šetření ochotných si za udržitelnější cestování připlatit, týká se to zejména mladých lidí do 24 let. A lidé všech věkových kategorií jsou ochotní za udržitelnější cestování v průměru zaplatit o 12,5 % víc. Vezmeme-li průměrnou útratu Čechů za letošní letní dovolenou, znamená to asi o 1000 Kč víc.“

Z průzkumu také vyplynulo, že 68 % lidí nemá o udržitelném cestování dostatek informací a 60 % neví, kde je hledat, 9 z 10 cestovatelů by je přitom uvítalo. Primárním zdrojem jsou rezervační portály, informace o udržitelnosti tam hledají 4 z 10 lidí. Mladí se častěji inspirují na sociálních sítích, starší se víc spoléhají na cestovní agentury. Pouze 1 z 10 cestovatelů se setkal s ekologickými certifikáty v ubytovacích zařízeních.

„Lidem, kteří se zajímají o udržitelné cestování, může už teď významně pomoct jeden z největších turistických portálů v Evropě Kudy z nudy. Letos jsme v něm zprovoznili speciální sekci Ekologické cestování, kde se dají mimo jiné najít udržitelné zážitky, udržitelné ubytování, udržitelná gastronomie, restaurace a regionální produkty a udržitelné akce. A nové informace se v něm v souladu s výsledky průzkumu objeví i příští rok. Tak aby se udržitelné neboli odpovědné cestování dostalo víc do povědomí Čechů/rezidentů a věděli, jak lze po Česku cestovat s nižším dopadem na životní prostředí,“ říká produktová manažerka pro udržitelný turismus České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Tereza Kadlecová a dodává: „Pro zahraniční turisty jsme něco obdobného připravili na multijazyčném portálu Visit Czechia, sekce se jmenuje Travel sustainably. Návštěvníci v ní najdou tipy, jak odpovědněji cestovat, kde se v Česku ubytovat, najíst či nakupovat, ale také, že Česko se dá objevovat i mimo hlavní sezonu, a lze tak docílit autentičtějších zážitků.“

Zvýšit informovanost v oblasti udržitelného cestování má pomoct také kampaň Královéhradecké centrály cestovního ruchu, kterou bylo možné vidět v metru a aktuálně na hkregio.cz. Či kampaň „Utečte z města“ z dílny Středočeské centrály cestovního ruchu. A celý průzkum k udržitelnému cestování bude k dispozici na webu Institutu turismu na adrese www.tourdata.cz.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button