HotelyPředpisy & regulaceŠpanělskoTOPUdržitelná turistikaZahraničí

Turistické taxy ve Španělsku

Jsou pouze ve dvou oblastech, a sice v Katalánsku a na Baleárských ostrovech. Valencijské společenství už taxu schválilo, ale nakonec bylo v listopadu 2023 usnesení zrušeno.

Foto: Turespaña

Turistická daň, známá také jako ecotasa, podléhá ve Španělsku dani z přidané hodnoty (DPH). Tato daň má sazbu 10 %. To znamená, že 10 % z celkové částky turistické daně připadá na DPH. Tato DPH se nepřipočítává k turistické sazbě, ale je zahrnuta v konečné částce, kterou turista zaplatí. Například pokud ekologická daň činí 2 eura za noc v ubytovacím zařízení, DPH bude činit 0,20 eura. Toto procento DPH z ekologické daně je pevné a nemění se v závislosti na faktorech, jako je typ ubytování nebo roční období. Uplatňuje jednotně na všechny transakce spojené s turistickou daní.

Katalánsko

Místní úřady oznámily, že v příštích dvou letech se v Barceloně zvýší turistická daň. Od roku 2012 musejí návštěvníci katalánské metropole platit jak regionální turistickou daň, tak i dodatečný městský příplatek. Daň se vztahuje na návštěvníky ubytované v oficiálních turistických ubytovacích zařízeních.

Podle městské rady je výtěžek z této daně používán na financování městské infrastruktury, jako jsou úpravy silnic, autobusová doprava, eskalátory, aj. Výnos z této daně je určen pro Fond rozvoje cestovního ruchu.

Sazba daně se liší podle typu hotelu nebo turistického ubytování a místa. V Barceloně se k turistické regionální dani připočítává ještě zvláštní městský příplatek. V případě včasné rezervace ubytování se použije sazba platná v době rezervace za předpokladu, že rezervační poplatek a daň jsou zaplaceny v době rezervace.

Příplatek barcelonské radnice bude od 1. 4. 2024 činit 3,25 EUR.

Poplatky v Katalánsku, kromě Barcelony

Zvláštní sazba

Zvláštní sazba se vztahuje na pobyty v zařízeních, která se v rámci turistického rekreačního centra nacházejí v oblastech, kde jsou povoleny hazardní hry a sázky.

Baleárské ostrovy

Ecotasa (oficiálně známá jako daň z udržitelného cestovního ruchu) je název pro turistickou daň na čtyřech hlavních Baleárských ostrovech (Mallorca, Menorca, Ibiza a Formentera).

Podle baleárské správy je účelem této ekologické daně získat finanční prostředky na minimalizaci dopadu masového cestovního ruchu na přírodu a životní prostředí prostřednictvím nezbytných investic na ochranu přírody. Dále pak na ochranu historických památek, archeologických nalezišť a přístupnost k nim. Také je určena pro lepší odbornou přípravu a vytváření kvalifikovaných pracovních míst a více pracovních míst mimo letní sezonu.

Turistická daň na Baleárech se vztahuje na turisty a rezidenty ubytované v turistických zařízeních všeho typu včetně výletních lodí bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou rezidenty.

Cena baleárské ekologické daně není pevně stanovena, ale liší se podle několika faktorů: kategorie turistického zařízení, počtu hostů a délky pobytu. Průměrná výše činí 3 eura na osobu a den, pohybuje se však mezi 1 a 4 eury na osobu a den v závislosti na kategorii ubytovacího zařízení. Poplatek je snížen pro pobyty mimo sezonu a je osvobozen pro děti do 16 let.

Je třeba zmínit, že existuje řada úlev na ekologické dani. Například při pobytu mimo sezonu (od 1. listopadu do 30. dubna) zaplatíte pouze 75 % poplatku a při pobytu delším než 8 dní získáte od devátého po sobě jdoucího dne 50% slevu.

Nicméně jakékoliv navýšení ecotasy, o němž se diskutuje, je kritizováno ze strany Federace baleárských podnikatelů v hotelnictví, protože dle jejich vyjádření, došlo za posledních 10 let na Baleárských ostrovech k exponenciálnímu nárůstu rekreačního ubytování v privátních domech a bytech o 85 000, oproti 29 000 hotelovým lůžkům, která vznikla za 21 let.

Foto: Turespaña

Valencijské společenství

Valencie zavedla turistickou daň, která však byla 14. listopadu 2023 zrušena nařízením Consells (Rady). Zrušení vstoupilo v platnost ve středu 15. listopadu, měsíc a půl předtím, než tato daň, kterou měla od roku 2024 dobrovolně uplatňovat každá místní rada, vstoupila v platnost.

Sankce nebo pokuty

Liší se v závislosti na místě a závažnosti porušení předpisů. Například na Baleárských ostrovech může pokuta pro cestovní operátory a hotely, které nevybírají ekologickou daň, dosáhnout až 400 000 eur. V Katalánsku mohou být pokuty pro ty, kteří se této dani vyhýbají, stejně vysoké.

Turespaña, španělská kancelář pro cestovní ruch OET Vídeň

www.spain.info

Ukázat další

Související články

Back to top button