HotelyLidéMěsta & regiony ČRNovinkyUdržitelná turistikaUdržitelné ubytování

Hoteliéři dlouhodobě usilovali a usilují o udržitelnost svých provozů

Ve společnosti skloňované téma udržitelnosti se nemohlo vyhnout ani hotelům. Jak se s touto problematikou vypořádávají české hotely, jsme se ptali pánů Václava Stárka, prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), a Zdeňka Kovaříka, předsedy sekce odpovědného podnikání AHR ČR.

Foto: Pixabay

TTG: Můžete popsat, jakým způsobem naši hoteliéři přistupují k problematice udržitelnosti?

AHR ČR: Hoteliéři se věnují problematice šetrného přístupu k životnímu prostředí již léta a dá se říci, že nějakou formou se do této oblasti zapojují všichni. Na počátku to byla úspora vody v programech četnosti výměny ručníků a hotelového prádla, stejně jako zavádění nových technologií na úsporu energií všeobecně. Jednalo se nejen o obměnu výměny zdrojů světla, ale také úspory v efektivitě zateplování budov, vytápění, regulace klimatizace a mnohé další. Podobné kroky byly zaváděny i v provozech stravovacích včetně kuchyní. Hotelové řetězce mají své „zelené programy“, které dodržují v rámci plnění svých standardů. Nezávislí hoteliéři také v rámci nutných úspor velmi přirozeně zavádějí opatření, která automaticky vedou ke snižování karbonové stopy.

Tyto aktivity pak následně vedly také k rozšíření tzv. „zeleného managementu“, k projektům odpovědného podnikání, což je mnohem širší disciplína, zahrnující také podporu místních komunit, charitativní akce a mnohé další.

Někteří hoteliéři se hlásí k certifikacím jako Green Globe, Green Key a další. Je nutné říci, že těchto certifikací u nás příliš není, a to hlavně proto, že některá kritéria jsou velmi těžko splnitelná.

Na druhou stranu zákazníci jsou stále více orientovaní na odpovědné podnikání a snižování uhlíkové stopy, takže tato myšlenka se stává stále významnější i pro komunikaci se zákazníkem. Ostatně i online prodejní kanály nabízejí jednoduchý audit, dle kterého je možné realizovat marketingovou komunikaci směrem k hostům na základě splněných „zelených kritérií“.

Stále častěji pak přicházejí některá opatření také ze strany Evropské unie, příkladem je nedávno realizovaný zákaz používání jednorázových plastů, a další se ještě v letošním roce připravují. Ke všem těmto opatřením se vyjadřuje AHR ČR jak v Bruselu, ve spolupráci s evropskou konfederací HOTREC, tak následně připomínkováním na národní úrovni. Stejně tak se snažíme našim členům pomoci následně vytvářením metodik a předáváním zkušeností od nás i ze zahraničí, jak tato opatření co nejefektivněji implementovat v praxi.

TTG: Jak se zvyšování cen energií projevilo ve snaze měnit hotelové provozy na udržitelné?

AHR ČR: Zvýšení cen energií jen akcelerovalo snahy hoteliérů o úspory. Hoteliéři dlouhodobě usilovali a usilují o udržitelnost svých provozů. Technologické úspory, a to především ve městech, není jednoduché rychle realizovat. Dále je jen tenká linka mezi úsporami a spokojeností hostů. Vzhledem k tomu, že náš obor se touto oblastí zabývá již léta, je samozřejmě prostor pro další úsporná opatření menší. Novou příležitostí pro mnohé provozovatele hotelů, ale i penzionů a restaurací by mohla být komunitní energetika. Ta by umožnila částečnou soběstačnost a dlouhodobě snižování nákladů za elektrickou energii. Stejně tak u zajištění vytápění a teplé vody se nabízí revize stávajících systémů a zdrojů energií a zvážení jejich změny na efektivnější nebo úspornější systémy. Takže s růstem nákladů se logicky více zamýšlíme nad dalšími možnostmi úspor, ale v této disciplíně má již náš obor poměrně velký náskok.

TTG: Co obnáší změna běžného hotelu na udržitelný?

AHR ČR: V podstatě již při budování hotelu nebo rekonstrukci se každý touto otázkou musí zabývat. Udržitelný hotel je relativní pojem a týká se mnoha oblastí. Takže spíše bych hovořil o snaze vytvořit efektivní provoz, ke kterému již zcela logicky patří prvky šetrného přístupu ke zdrojům a minimalizace dopadů do životního prostředí.

Lenka Neužilová

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button