NovinkyŠvýcarskoTOPUdržitelná turistika

První „swisstainable“ destinace jsou Basilej, Engadin Scuol Zernez Val Müstair a Surselva

Po„swisstainable“ firmách jsou tu „swisstainable“ destinace: první jsou Basilej, Engadin Scuol Zernez Val Müstair a Surselva.

Seisstainability
Swisstainability. Foto: Swiss Tourism

V rámci programu na podporu udržitelnosti pod značkou „swisstainable“ zahájila agentura Switzerland Tourism společně s Univerzitou aplikovaných věd a umění v Lucernu a dalšími partnery v dubnu 2023 program „Swisstainable Destination“.

Díky tomu mohou získat označení „Swisstainable“ nejen podnikatelé a firmy v cestovním ruchu, které prosazují při své činnosti udržitelnost, ale také celé destinace. Jen půl roku od zahájení programu splnily požadavky tři turistické destinace: Basilej, Engadin Scuol Zernez, Val Müstair a Surselva a mohou se označovat jako „swisstainable“, a tím deklarovat svou odpovědnost vůči životnímu prostředí i budoucím generacím.

Basilej a Surselva získaly označení swisstainable na úrovní I – committed. Engadin Scuol Zernez a Val Müstair dosáhly úrovně III – leading. Vedle dalších předložených dokumentů je tato nejvyšší klasifikace založena na hojnosti certifikace TourCert a na počtu „swisstainable“ firem v destinaci.

Agentury Basel Tourismus a Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM) se již před oficiálním zahájením programu nabídly jako pilotní destinace. Jejich cenné zkušenosti a zpětnou vazbu, které byly následně zapracovány do programu. „Podstatné je, aby všichni účastníci šli za společným cílem, kterým je udržitelná destinace. Toho lze úspěšně dosáhnout prostřednictvím těsné spolupráce a výměny osvědčených postupů,“ uvádí Letizia Elia, ředitelka Basel Tourism.

V obou pilotních destinacích není udržitelnost nic nového a různí partneři ji praktikujíjiž řadu let. „Programem Swisstainable destination,“ vysvětluje Sophia Bartolomei, produktová manažerka TESSVM, „chceme naše partnery více zviditelnit. Program nám také pomáhá lépe porozumět opatřením partnerů v oblasti udržitelnosti a využít potenciální synergie. Interně jsme vypracovali kontrolní seznam, který používáme k hodnocení produktů a služeb z hlediska tří dimenzí udržitelnosti. Vypracovali jsme také návod, jak postupovat udržitelně.“

Nové cesty v Surselvě

„Jsme rádi, že turistická destinace Surselva je jednou z prvních švýcarských destinací, která byla zařazena do programu Swisstainable pro destinace. Jsme hrdí a vděční, že se k nám chce připojit tolik firem v cestovním ruchu i obcí,“ uvádí Kevin Brunold, generální ředitel Surselva Tourismus AG. Organizace se k programu Swisstainable připojila na provozní úrovni počátkem roku 2023 a za poměrně krátkou dobu dosáhla velkého pokroku. Je třeba zachovávat zvyky a tradice a podporovat harmonické soužití místních obyvatel a hostů. Prostřednictvím programu udržitelnosti Swisstainable chce destinace zviditelnit své iniciativy v oblasti udržitelnosti, poskytnout nové podněty pro udržitelný rozvoj v regionu a pomoci zajistit budoucnost firem v cestovním ruchu. Do procesu získání titulu Swisstainable se v Surselvě zapojily různé obce a podniky, a také curyšská univerzita aplikovaných věd. Pro udržitelnost destinace je spolupráce různých subjektů klíčová.

Program udržitelnosti po destinace vznikl pod vedením Institutu pro cestovní ruch a mobilitu na Univerzitě aplikovaných věd a umění v Lucernu ve spolupráci se Switzerland Tourism a Švýcarským svazem cestovního ruchu, a za podpory oborových sdržení. Stejně jako základní program je i Swisstainable Destination rozdělen do tří úrovní, aby se zohlednily různé výchozí podmínky z hlediska udržitelnosti a různá míra angažovanosti turistických destinací. Všechny tři úrovně vyžadují zavázat se dodržování zásad udržitelnosti, zřízení a provoz koordinačního centra pro udržitelnost, začlenění udržitelnosti do strategie destinace, konkrétní akční plán, určitý počet „swisstainable“ firem v destinaci a aktivní komunikaci. Od úrovně II – engaged se vyžaduje také průběžné sledování ukazatelů udržitelnosti. Pokud mají destinace také  uznávanou certifikaci udržitelnosti, mohou požádat o stupeň III – leading. O titul Swisstainable Destination se již uchází dvacet dalších švýcarských destinací.

Ukázat další

Související články

Back to top button