ChorvatskoKam jet?NovinkyUdržitelná turistikaZahraničí

Světová organizace cestovního ruchu zařadila chorvatskou Slunj mezi 54 nejlepších turistických vesnic světa

Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) představila v uzbeckém Samarkandu svůj prestižní výběr 54 nejlepších turistických vesnic světa, v němž se zaslouženě umístila i Slunj. Vesnice Slunj ocenění UNWTO přijala s nadšením a považuje toto uznání za důkaz kolektivní dokonalosti svých obyvatel.

Foto: Chorvatské turistické sdružení

Tento významný seznam nejlepších turistických vesnic byl sestaven na základě přísného výběru, do kterého se přihlásilo téměř 260 venkovských destinací z celého světa. Nakonec jich bylo vybráno 54 včetně půvabné Slunje a dalších 20 vesnic bylo vyčleněno pro program vylepšování.

Kritéria UNWTO pro výběr těchto výjimečných vesnic se zaměřila na jejich schopnost rozvíjet venkovskou krajinu, zachovávat kulturní rozmanitost, podporovat místní hodnoty a chránit kulinářské tradice. Generální tajemník organizace Zurab Pololikashvili zdůraznil transformační sílu cestovního ruchu při podpoře inkluzivity a posilování postavení místních komunit po celém světě. Oceněné vesnice využily cestovní ruch jako katalyzátor svého rozvoje a blahobytu.

Foto: Chorvatské turistické sdružení

UNWTO původně zahájila iniciativu „Nejlepší turistické vesnice“ v roce 2021 jako součást programu “Cestovní ruch a rozvoj venkova”, jehož cílem je stimulovat cestovní ruch ve venkovských oblastech, bojovat proti vylidňování a podporovat inovace a integraci hodnotového řetězce prostřednictvím udržitelných postupů v cestovním ruchu.

Obec Slunj vyjádřila radost nad tímto pozoruhodným úspěchem. Je to v podstatě uznání vnitřní krásy a bohatství obce, stejně jako jejího kulturního a přírodního bohatství. Starostka obce Slunj Mirjana Puškarić považuje toto ocenění za skvělou zprávu a důkaz neochvějného odhodlání obce uplatňovat udržitelné a společensky odpovědné postupy ve všech odvětvích. O toto ocenění se dělí se 4224 obyvateli, kteří po tři desetiletí neúnavně pracovali na obnově své milované vesnice. Slunj je zářným příkladem dokonalosti v oblasti udržitelného a společensky odpovědného podnikání, které neustále investuje do všech aspektů společnosti a vytváří tak model udržitelného rozvoje. “Jsem nesmírně hrdá, protože jsme společně získali mezinárodní uznání za to, že jsme na správné cestě,” uzavřela Puškarić.

Foto: Chorvatské turistické sdružení

Slunj leží na klidném břehu řek Slunjčica a Korana a strategicky využívá cestovní ruch k podpoře rozvoje venkova a zároveň klade důraz na ochranu svého bohatého přírodního a kulturního dědictví. Město si uvědomuje, že je důležité bojovat proti možným nepříznivým účinkům cestovního ruchu přijetím udržitelných opatření, ochranou vymezené krajiny a investicemi do krajinné a digitální infrastruktury.

Příkladem tohoto závazku je projekt „Slunjské vodní tajemství“, který se zaměřuje na odpovědné hospodaření v oblastech Slunjčica a Rastoke. Zavedením inovativních prvků, jako jsou interpretační stezky a modernizovaná infrastruktura, se projekt snaží obohatit zážitky návštěvníků a zároveň zajistit udržitelné využívání přírodního bohatství regionu.

Kromě důrazu na cestovní ruch klade Slunj velký důraz na zachování svého kulturního dědictví. Aktivně se podporují tradiční zvyky, jako jsou místní písně, tance a náboženské obřady, které přispívají ke specifické identitě města. Projekty obnovy historických budov a akce představující tradiční dovednosti dále podtrhují závazek obce k zachování kultury.

Foto: Chorvatské turistické sdružení

Akce, jako jsou „Dny mlýna“ a historické procházky, oslavují místní nehmotné dědictví, podporují zapojení komunity a pocit hrdosti.

Svými chráněnými oblastmi Natura 2000 a různými projekty šetrnými k životnímu prostředí se Slunj připojuje k celosvětové výzvě k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Progresivní plán nakládání s odpady a inteligentní strategie rozvoje obce ji staví do pozice vzoru pro komplexní a udržitelný růst. Jako člen Evropské federace napoleonských měst Slunj nejen ctí svou historii, ale přijímá i moderní opatření, aby zůstal atraktivní destinací pro místní obyvatele i zahraniční návštěvníky.

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Back to top button