JamajkaNázoryNovinkyUdržitelná turistikaZahraničí

Když se má něco udržet, musí to i vydržet

Z pandemické krize, která odvětví cestovního ruchu zasáhla zvlášť tvrdě, se zrodil pojem, o němž se v současnosti živě debatuje: odolnost neboli resilience. Ukázalo se totiž, že samotná schopnost dlouhodobě udržovat nějaký obor činnosti (ať už cestovní ruch, nebo myslivost) bez újmy pro budoucí generace nestačí.

Odolnost se dá dobře ilustrovat na člověku. Když o dítěti řekneme, že je „odolné”, obvykle tím myslíme nadprůměrnou schopnost snášet nepohodlí, krize a traumata. Odolný člověk se navíc posiluje adaptací, učením a jednáním v rizikových situacích. V cestovním ruchu je odolnost destinace schopnost být připravena na možnou budoucí katastrofu a poučit se z krizí a nečekaných událostí.

Odolnost těsně souvisí s udržitelností: jádrem obou pojmů je zacházení s rizikem a nejistotou. Udržitelnost znamená v zásadě ohled na budoucnost, tedy snaha nechovat se tak, aby to bylo na úkor lidí, kteří přijdou po nás. Udržitelný cestovní ruch je takový, který je ekonomicky životaschopný, ekologicky odpovědný a sociálně spravedlivý. Rozvojem udržitelných postupů bude destinace zároveň lépe připravena na otřesy. Například v místech, kde se intenzivně snižují emise uhlíku a produkce odpadu, jsou negativní dopady otřesů slabší – díky péči o životní prostředí je destinace totiž lépe připravena vyrovnat se s jeho proměnami. Podobně to funguje i u sociálního aspektu udržitelnosti: turismus musí místním lidem prospívat, nikoli je vykořisťovat. Oblasti, kde panuje takováto společenská soudržnost, též lépe zvládají katastrofické události.

Dobrým příkladem odolné destinace je Jamajka, kde se ostatně v únoru 2023 konalo Globální fórum o odolnosti v cestovním ruchu. Navzdory pohromám, jako byla pandemie covidu-19, bylo odvětví cestovního ruchu na Jamajce nadále hlavním zdrojem tvorby hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. K odolnosti zde přispěla řada faktorů, například soustavný rozvoj, rovnováha mezi varováním před rizikem a ujišťováním o bezpečnosti, pevné politické vedení, důsledné prosazování norem, diverzifikace turistického produktu, využívání nových technologií a vytrvalé vyhodnocování rizik. Co myslíte, je český cestovní ruch dostatečně odolný?

Petr Bílek

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button