NovinkyŠvýcarskoUdržitelná turistika

Swisstainable: cestování a udržitelnost po švýcarsku

Téma udržitelnosti v cestovním ruchu pojali Švýcaři originálně: zavedli vlastní značku: Jestliže je něco sustainable, pak ve Švýcarsku je to navíc ještě Swisstainable. Součástí tohoto brandu je i konkrétní program na podporu zodpovědného podnikání v cestovním ruchu.

Příklad udržitelné mobility ve švýcarském stylu – na horském kole podél trati Rhétských drah (RhB). Foto: Rhaetische Bahn, swiss-image.ch/Andrea Badrutt
Příklad udržitelné mobility ve švýcarském stylu – na horském kole podél trati Rhétských drah (RhB). Foto: Rhaetische Bahn, swiss-image.ch/Andrea Badrutt

Atraktivitu všeho švýcarského využívá iniciativa Swisstainability, do níž se loni na jaře s podporou celého odvětví cestovního ruchu pustila agentura Switzerland Tourism. Swisstainability je snaha o udržitelný rozvoj Švýcarska jako turistické destinace. Jejím cílem je, aby podnikatelé v cestovního ruchu dávali přednost udržitelným řešením, a zároveň aby o míře udržitelnosti různých produktů a služeb byli dostatečně informováni turisté přijíždějící do Švýcarska.

Jak funguje Swisstainable

Na straně nabídky Swisstainability motivuje dopravce, hotely, restaurace a další firmy v cestovním ruchu, aby rozšiřovali nabídku udržitelných služeb. Značka Swisstainable vypovídá o tom, do jaké míry poskytovatelé služeb dbají na udržitelnost, a to na škále 1 až 3. Jednička, neboli „committed“, říká „nabízíme udržitelné služby a udržitelnost se snažíme zvyšovat“. Dvojkou  („engaged“) jejím nositeli dává najevo, že „udržitelnost je pro mě ústřední hodnotou“, a nejlepší trojka pak „v udržitelnosti patříme mezi nejlepší“.

Udělení konkrétního stupně závisí na přesně stanovených kritériích. Firmy na druhé a třetí úrovni musejí nejdříve již nějaký certifikát udržitelnosti mít. První stupeň mohou získat všechny firmy, tedy i zatím necertifikované, jestliže úspěšně projdou testem vyvinutým Lucernskou univerzitou a v oblasti udržitelnosti si jasně stanoví, jaká opatření v horizontu dvou let provedou. K tomu od švýcarského turistického sdružení obdrží příslušné nástroje a postupy.

K čemu je Swisstainable

Účastníci programu Swisstainable jsou atraktivnější pro turisty, neboť udržitelnost se stává významnou hodnotou a měřítkem. Značka tak ovlivňuje rozhodování návštěvníků o tom, která místa navštíví, jak se budou dopravovat a kde budou bydlet a jíst, a to právě směrem k „Swisstainble“ možnostem. Firmy označené jako „Swisstainable“ si zároveň zvyšují společenský kredit, což se projevuje například při náboru zaměstnanců.

Udržitelní cestovatelé

Samotná nabídka udržitelných ekonomických statků a jejich preference ze strany spotřebitelů však udržitelnost turismu nezajistí. Důležité je také to, aby udržitelné bylo i chování samotných turistů. Cestovat udržitelně přitom neznamená cestovat spartánsky či asketicky. Udržitelnost cestování spíše spočívá v empatii a porozumění místu, kam cestuji, a v hloubce a intenzitě prožitku.

Jak v praxi cestovat udržitelně? Zde je několik tipů. Za prvé, zažívejte přírodu a cizí kraje bezprostředně a zblízka. Za druhé, autentickým způsobem zažívejte místní kulturu. Za třetí, jezte místní pokrmy a pijte místní nápoje. A za čtvrté, setrvávejte déle na jednom místě a poznávejte ho do větší hloubky. Další inspiraci pro udržitelné cestování najdete v článku 11 rad, jak být na cestách co nejvíc „Swisstainable“.

Udržitelná země

Udržitelnost hraje roli nejen při volbě služeb využívaných při pobytu v té které destinaci, ale už při výběru samotné destinace. A Švýcarsko patří k udržitelnosti ke světové špičce, a to především díky těmto faktorům:

Doprava

K udržitelnosti Švýcarska na celostátní úrovni patrně nejvýznamněji přispívá železniční doprava s nejhustší sítí tratí na světě. Každý den projede po 3 000 km kolejí 9 600 SBB  vlaků. I do odlehlých a malých vesnic se lze dostat veřejnou dopravou.

Voda

Ve Švýcarsku je úplně běžné se koupat v centru města, ať už v řece nebo jezeru. Jezer je v zemi kolem 1500 a pramení tu četné řeky, mimo jiné i Rýn a Rhôna.

Ochrana přírody

Celkem 19 švýcarských parků pokrývá víc než osminu rozlohy země. Již 125 let švýcarský lesnický zákon zaručuje, že 30 % Švýcarska je zalesněno a podíl lesa stále roste.

Vzduch

Švýcarsku má vysokou kvalitu ovzduší a bylo vždy uznáváno jako země klimatických lázní, kde už samotné dýchání léčí. Zdravotní přínosy horského vzduchu v Davosu byly objeveny už v roce 1853.

Potraviny

Ve mezinárodním srovnání Švýcaři konzumují nejvíce biopotravin na člověka. A švýcarské maloobchodní firmy již roky figurují na předních příčkách mezinárodních žebříčků udržitelnosti.

Recyklace

Švýcarsko je světovým lídrem v recyklaci a nakládání s odpady. Téměř 90 % PET lahví se znovu využije.

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button